Harga Pelan Takaful Hibah AIA Termurah

Masukkan detail yang diperlukan. Rujuk Nota dibahagian bawah untuk keterangan detail.

Nota

Pilihan Pelan Hibah

Pelan Hibah AIA melindungi anda dengan jumlah minima sebanyak RM50,000.

  Sila pilih jantina anda atau orang yang ingin mengambil Pelan Hibah.

  Sila pilih umur anda atau orang yang ingin mengambil Pelan Hibah.

  Sila pilih nilai yang ingin dihibahkan. Nilai ini adalah nilai pampasan jika berlaku kematian kepada anda atau orang yang ingin mengambil Pelan Hibah. Pelan-pelan ini merangkumi nilai seperti berikut :

  Pelan 1

  • RM50,000
  • RM100,000
  • RM150,000
  • RM200,000
  • RM250,000
  • RM300,000

   Pelan 2

  • RM350,000
  • RM500,000
  • RM750,000
  • RM1,000,000
  • RM1,250,000
  • RM1,500,000
  • RM1,750,000
  • RM2,000,000
  • RM2,250,000
  • RM2,500,000
  • RM2,750,000
  • RM3,000,000

  Untuk nilai yang lain sila hubungi kami melalui borang online dibawah.

  Caruman (Yuran Tabarru’) yang perlu dibayar untuk setiap tahun. Bayaran Caruman adalah kekal sehingga Tempoh Matang.

  Caruman (Yuran Tabarru’) yang perlu dibayar untuk setiap bulan. Bayaran Caruman adalah kekal sehingga Tempoh Matang.

  Tambahan Nota

  • Perlu diingatkan harga caruman (harga pelan hibah) yang disenaraikan tidak termasuk faedah-faedah tambahan seperti Perlindungan Penyakit Kritikal dan faedah Waiver.
  • Tempoh matang untuk pelan-pelan ini adalah Umur 70 Tahun.

  Kami Bantu Anda Untuk Rangka Pelan Takaful Anda

  Borang Memohon Sebutharga (Quotation) Percuma

  Isi borang online mengikut keperluan perlindungan permohonan takaful yang anda perlukan dan hantarkan permohonan. Kami akan membantu anda dalam menyediakan sebut harga dan menguruskan permohonan anda secara Percuma.

   

  Merokok

  Pelan Takaful

  LOKASI

  HMINSPIRE GROUP
  Suite 30-03, AIA Cap Square Tower,
  Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur

  HUBUNGI KAMI