Perlindungan Covid-19 untuk Pelanggan Pelan Medical Card AIA

Berita baik!

Bermula dari 13 September 2021, semua pelanggan yang mempunyai Pelan Medical Card AIA, tidak kira pelanggan baru atau lama layak untuk mendapat kemudahan rawatan di hospital sekiranya terkena penyakit Covid-19 Coronavirus (jika di wadkan di hospital panel AIA). Setakat ini, hanya syarikat AIA memperkenalkan manfaat ini.

Berikut adalah soalan-soalan lazim dan detail berkenaan manfaat ini :

Adakah Surat Jaminan (Guarantee Letter) akan dikeluarkan sekiranya berlaku kemasukan kerana COVID-19?

Ya. Surat Jaminan untuk kemasukan ke hospital akan dikeluarkan jika anda dimasukkan akibat penyakit Covid-19 di mana-mana Hospital Panel AIA. Kemudahan Surat Jaminan ini hanya boleh digunakan untuk pelanggan Medical Card invididu atau keluarga. AIA akan menilai borang Pra-Hospitalisasi bersama-sama dengan dokumen atau laporan sokongan seperti ujian darah dan lain-lain untuk menentukan sama ada tuntutan tersebut boleh diluluskan atau tidak. Kemudahan surat jaminan akan tersedia dari 13 September 2021 hingga 31 Disember 2021.

Sekiranya saya didiagnosis dengan COVID-19 dan dimasukkan ke hospital di luar negara, bolehkah saya membuat tuntutan berdasarkan pembayaran balik (Pay and Claim)?

Ya, Anda berhak menuntut berdasarkan pembayaran balik. Jumlah penggantian dibuat berdasarkan Bayaran Berpatutan dan Adat.

Saya baru sahaja membeli atau mengambil atau mendaftar Pelan Medical Card. Berapa lama Tempoh Menunggu (Waiting Period) untuk Manfaat COVID-19?

Tempoh Menunggu adalah 30 hari. Terma dan syarat lain sama seperti yang ditentukan di dalam sijil polisi anda.

Sekiranya saya didiagnosis dengan COVID-19 dan dimasukkan ke hospital di luar negara, bolehkah saya membuat tuntutan berdasarkan pembayaran balik (Pay and Claim)?

Ya, Anda berhak menuntut berdasarkan pembayaran balik. Jumlah penggantian dibuat berdasarkan Bayaran Berpatutan dan Adat.

Saya baru sahaja membeli atau mengambil atau mendaftar Pelan Medical Card. Berapa lama Tempoh Menunggu (Waiting Period) untuk Manfaat COVID-19?

Tempoh Menunggu adalah 30 hari. Terma dan syarat lain sama seperti yang ditentukan di dalam sijil polisi anda.

Sekiranya saya didiagnosis dengan COVID-19 dan dimasukkan ke hospital di luar negara, bolehkah saya membuat tuntutan berdasarkan pembayaran balik (Pay and Claim)?

Ya, Anda berhak menuntut berdasarkan pembayaran balik. Jumlah penggantian dibuat berdasarkan Bayaran Berpatutan dan Adat.

Adakah Surat Jaminan (Guarantee Letter) akan dikeluarkan sekiranya berlaku kemasukan kerana COVID-19?

Ya, Surat Jaminan untuk kemasukan ke hospital akan dikeluarkan jika anda dimasukkan akibat penyakit Covid-19 di mana-mana Hospital Panel AIA. Kemudahan Surat Jaminan ini hanya boleh digunakan untuk pelanggan Medical Card invididu atau keluarga.

AIA akan menilai borang Pra-Hospitalisasi bersama-sama dengan dokumen atau laporan sokongan seperti ujian darah dan lain-lain untuk menentukan sama ada tuntutan tersebut boleh diluluskan atau tidak. Kemudahan surat jaminan akan tersedia dari 13 September 2021 hingga 31 Disember 2021.

Sekiranya saya didiagnosis dengan COVID-19 dan dimasukkan ke hospital di luar negara, bolehkah saya membuat tuntutan berdasarkan pembayaran balik (Pay and Claim)?

Ya, Anda berhak menuntut berdasarkan pembayaran balik. Jumlah penggantian dibuat berdasarkan Bayaran Berpatutan dan Adat.

Saya baru sahaja membeli atau mengambil atau mendaftar Pelan Medical Card. Berapa lama Tempoh Menunggu (Waiting Period) untuk Manfaat COVID-19?

Tempoh Menunggu adalah 30 hari. Terma dan syarat lain sama seperti yang ditentukan di dalam sijil polisi anda.

Adakah kemasukan ke hospital atau kematian akibat Komplikasi Akibat Vaksinasi COVID-19 dilindungi?

Semua Pelan Medical Card AIA akan merangkumi rawatan perubatan untuk sebarang komplikasi atau kesan sampingan yang memerlukan kemasukan ke hospital setelah mengambil vaksin COVID-19 yang diluluskan, tertakluk kepada had dan terma dan syarat faedah polisi atau sijil.

Jadual Faedah-Faedah Pelan Medical Card AIA

Faedah Perlindungan (RM)
Had Bilik Harian 150
Had Tahunan 150,000
Had Seumur Hidup Tiada Had Seumur Hidup
Amaun Deduktibel 300 untuk setiap kes
Penjagaan Dalam Hospital Tertakhluk kepada Had Tahunan
Rawatan Pesakit Luar Dialisis Buah Pinggang
dan Kanser
(tidak termasuk Had Tahunan)
300,000 seumur hidup
Prosedur Harian dan Pembedahan,
Rawatan Kecemasan Pesakit Luar Akibat Kemalangan
(termasuk Rawatan Pergigian)
dan 30 hari Rawatan Susulan
Tertakhluk kepada Had Tahunan
Penjagaan Kejururawatan Di Rumah
(had seumur hidup 180 hari)
3,000 setiap pengasingan
Pemindahan Perubatan Kecemasan
dan Penghantaran Balik
Sehingga USD 1 juta

Jadual Harga Pelan Medical Card AIA

Lelaki (Individu)

Umur Harga Umur Harga
0 – 2 RM 1,650 31 – 35 RM 1,188
3 – 5 RM 1,392 36 – 40 RM 1,188
6 – 10 RM 1,068 41 – 45 RM 1,428
11 – 15 RM 924 46 – 50 RM 1,728
16 – 20 RM 984 51 – 55 RM 2,088
21 – 25 RM 1,080 55 – 60 RM 3,312
26 – 30 RM 1,164 61 – 65 RM 5,316

Perempuan (Individu)

Umur Harga Umur Harga
0 – 2 RM 1,650 31 – 35 RM 996
3 – 5 RM 1,392 36 – 40 RM 1,152
6 – 10 RM 972 41 – 45 RM 1,428
11 – 15 RM 852 46 – 50 RM 1,884
16 – 20 RM 804 51 – 55 RM 2,232
21 – 25 RM 876 55 – 60 RM 3,420
26 – 30 RM 948 61 – 65 RM 5,280

Suami + Isteri

Umur Harga Umur Harga
0 – 2 31 – 35 RM 2,184
3 – 5 36 – 40 RM 2,352
6 – 10 41 – 45 RM 2,940
11 – 15 46 – 50 RM 3,840
16 – 20 RM 1,812 51 – 55 RM 4,716
21 – 25 RM 1,992 55 – 60 RM 7,440
26 – 30 RM 2,112 61 – 65 RM 11,760

Keluarga

Umur Harga Umur Harga
0 – 2 31 – 35 RM 6,048
3 – 5 36 – 40 RM 6,204
6 – 10 41 – 45 RM 6,720
11 – 15 46 – 50 RM 7,476
16 – 20 RM 5,652 51 – 55 RM 8,184
21 – 25 RM 5,820 55 – 60 RM 10,596
26 – 30 RM 5,976 61 – 65 RM 14,460

Bapa + Anak-anak

Umur Harga Umur Harga
0 – 2 31 – 35 RM 5,052
3 – 5 36 – 40 RM 5,052
6 – 10 41 – 45 RM 5,292
11 – 15 46 – 50 RM 5,592
16 – 20 RM 4,848 51 – 55 RM 5,952
21 – 25 RM 4,944 55 – 60 RM 7,176
26 – 30 RM 5,028 61 – 65 RM 9,180

Ibu + Anak-anak

Umur Harga Umur Harga
0 – 2 31 – 35 RM 4,860
3 – 5 36 – 40 RM 5,016
6 – 10 41 – 45 RM 5,292
11 – 15 46 – 50 RM 5,748
16 – 20 RM 4,668 51 – 55 RM 6,096
21 – 25 RM 4,740 55 – 60 RM 7,284
26 – 30 RM 4,812 61 – 65 RM 9,144

MENCARI PELAN TAKAFUL?

Kami Bantu Anda Untuk Rangka Pelan Takaful Anda

LOKASI

HMINSPIRE GROUP
Suite 30-03, AIA Cap Square Tower,
Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur

HUBUNGI KAMI